Αγαπητοί γονείς

Παροχές

  • Πλήρη διατροφή
  • Ιατρική παρακολούθηση
  • Ανάπαυση – Ύπνο
  • Συνάντηση γονέων
  • Δανειστική βιβλιοθήκη
  • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ωράριο

Ο σταθμός λειτουργεί

από τις 7:00 το πρωί
έως τις 3:00 το μεσημέρι,

από Δευτέρα έως Παρασκευή.