Διοίκηση

Το ίδρυμα διοικείται απο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με

  • Πρόεδρο: τον Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ.κ. Προκόπιο
  • Αντιπρόεδρο: τον κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο
  • Ταμία: την κ. Σταματία Κιτσικοπούλου – Ξηρού
  • Γραμματέα: τον πρεσβύτερο Γεώργιο Απότα
  • Μέλος: την κ. Μαργαρίτα Κιτσικοπούλου
  • Μέλος: τον κ. Αθανάσιο Μπιρμπιλή
  • Μέλος: τον κ. Πασχάλη Κιτσικόπουλο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, διαχειρίζεται όλα τα θέματα και τις λειτουργίες, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες και τους επιλεγμένους στόχους.