Πρόγραμμα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Δίνουν βάση στην πολύπλευρη και εξισορροπημένη ανάπτυξη, στο σεβασμό της προσωπικότητας και της ατομικότητας και στην ενσωμάτωση του παιδιού στην ομάδα των συνομίληκων και στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων που συμβάλλουν στην εδραίωση της κοινωνικής ζωής του παιδιού. Το πρόγρααμα των ημερήσιων δραστηριοτήτων είναι ποικίλο, ευέλικτο και δομημένο σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, στην δημιουργικότητα, στις καλλιτεχνικές δεξιότητες (εικαστικές τέχνες, θεατρικό παιχνίδι) στο μουσικοκινητικό παιχνίδι, στην ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας, στη φυσική αγωγή, καθώς και στην προγραφή, στην προανάγνωση και στις προμαθηματικές σχέσεις.

Η μετάδοση των γνώσεων γίνεται μέσα από την βιωματική μέθοδο και το παιχνίδι, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών δράσεων των προγραμμάτων, καθώς αποτελεί το καλύτερο μέσο μάθησης για αυτό το μοναδικό και πολύτιμο στάδιο στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής.

Το προσωπικό του Ιδρύματος είναι εξιδεικευμένο, έμπειρο και μόνιμο κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Βρεφών

07:00 – 09:00 Προσέλευση παιδιών
09:10 – 10:00 Πρωινό – Καθαριότητα
10:15 – 10:30 Διάλειμμα

Τμήματα 8 – 24 Μηνών
10:40 – 11:30 Παραμύθια, Τραγούδια, Γυμναστική

Τμήματα 25 – 40 Μηνών
10:40 – 11:30 Μουσικοκινητική αγωγή, ζωγραφική – χαρτοκοπτική, συζήτηση διαφόρων θεμάτων, ελεύθερο παιχνίδι
11:45 – 12:45 Μεσημεριανό φαγητό
13:00 – 15:00 Ελεύθερη απασχόληση – Χαλάρωση – Αναχώρηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Νηπίων

07:00 – 09:00 Προσέλευση παιδιών
09:00 – 09:15 Πρωινό
09:45 – 10:15 Α’ Προγραμματισμένη δραστηριότητα
10:15 – 11:00 Διάλειμμα – Παιχνίδι
11:00 – 11:30 Β’ Προγραμματισμένη δραστηριότητα
11:30 – 12:00 Μεσημεριανό φαγητό
12:15 – 13:00 Κουκλοθέατρο – Παραμύθι – Συζήτηση
13:00 – 15:00 Ελεύθερη απασχόληση – Αποχώρηση

Η προγραμματισμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει: Μητρική γλώσσα, προμαθηματικές έννοιες, γνωριμία με το περιβάλλον, φυσική αγωγή, αισθητική αγωγή – εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, κινητικό παιχνίδι.