Εγγραφές

Η δυναμικότητα (σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας) του Σταθμού ανέρχεται στα 150 παιδιά (70 βρέφη και 80 νήπια). Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος ξεκινούν στις 11/5 και συνεχίζονται μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις.

Δίδακτρα πολύ χαμηλά που ορίζονται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Το Κιτσικοπούλειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα συμμετέχει και στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. Μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να φιλοξενηθούν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ παιδιά μητέρων αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις  α) η μητέρα να εργάζεται στον ιδιωτικό ιδιωτικό τομέα ή β) να είναι αυτοαπασχολούμενη ή γ) να είναι άνεργη (κάρτα ανεργίας σε ισχύ). Καλούνται οι μητέρες που έχουν βρέφη και νήπια από 8 μηνών εώς την προσέλευσή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πληρούν τις προϋποθέσεις να γράψουν από τώρα τα παιδιά τους για την επόμενη σχολική χρονιά, για να συμπεριληφθούν και στον κατάλογο των δικαιουμένων της ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας του Προγράμματος του ΕΣΠΑ απευθυνόμενοι στην Γραμματεία του Βραφονηπιακού Σταθμού για την υποβολή αίτησης όταν οριστούν οι ημερομηνίες από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

espa